Select Page

Vervolg-intredes

Zoals aangehaald tijdens de vervolgopleidingen is het van groot belang om bij een “vervolg-intrede” de oude foto’s te vervangen door nieuwe. We bedoelen dus de cyclus intrede > uittrede > vervolg-intrede. De app kan je voorstellen om alle oude foto’s te...

Modems bij uittrede

Op vraag van enkele collega’s ivm modems bij uittrede hebben we contact genomen met Telenet en Proximus om dat even uit te pluizen. De vraag is dus: wat als in het intrederapport een modem staat en die blijkt bij uittrede niet meer aanwezig? (We hebben...

Onderhoud verwarming

Het checken van het attest van onderhoud van de verwarmingsinstallatie is een essentieel onderdeel van elke uittrede. In elke regio van ons land gelden specifieke regels en eventuele bepalingen in de huurovereenkomst zijn mee bepalend.  Om hier klaarheid in te...

Compensatieprincipe

Tijdens de opleidingen hebben we jullie de problematiek rond slordigheden en het tijds- en kwaliteitsverlies dat daarmee gepaard gaat uit de doeken gedaan. Doordat een aantal basisprincipes niet steeds gevolgd worden, neem het opleveren van de rapporten onnodig veel...

Verschillende vormen van mandaat

Gezien er hier blijkbaar wat verwarring over bestaat, geven we nog eens de verschillende manieren weer waarop de partijen toestemming kunnen geven aan de expert om te ondertekenen en hoe je daar in de praktijk mee omgaat. Algemene regel:  Je kan in de bestelling...