Select Page

Moet er altijd een handtekening zijn?

Tijdens de voorbije vervolgopleidingen werd duidelijk dat er wat verwarring kan zijn rond handtekeningen. We kregen enkele keren de vraag: Moet er altijd een handtekening zijn? Hier is het antwoord simpel: neen. In een aantal gevallen zullen we een niet...

Meters en overnamedocumenten

Er blijken binnen onze expertengroep verschillende werk- en denkwijzes te zijn i.v.m. meters en overnamedocumenten. Dit zorgt voor veel tijdverlies, zowel voor ons als voor jullie. Daarom hieronder nog even de enige juiste aanpak: Meteropname Als je om een of andere...

Communicatie met partijen na uittrede

Naar aanleiding van een aantal recente voorvallen willen wij graag jouw aandacht vestigen op de communicatie die jij eventueel zou voeren met partijen of makelaar, voornamelijk na het uitvoeren van een uittrede. Enkele voorbeeld-situaties: De verhuurder is...

Benaming meters wijzigen

De opname van de meterstanden en de daarbij horende overnameformulieren maken een belangrijk deel uit van de plaatsbeschrijving. Besteed daar dus de nodige aandacht aan en let goed op wanneer je een voorgedefinieerde meter wijzigt. De app “leest” namelijk...