Select Page

Kosten voor reiniging en schilderwerken groeperen

Wanneer je bij de uittrede je globale rondgang maakt doorheen het pand en vaststelt dat er een volledige reiniging zal moeten gebeuren, begroot die kosten dan niet op element-niveau, maar globaal. Noteer dus onder de rubriek “Interieur” de algemene kuiskost....

Kan jij een vierkante meter herschilderen of boenen?

We zien helaas nog steeds – excuseer ons de directheid – ridicule berekeningen van herstelkosten in de uittrede-rapporten.Zo zien we bv. dat de expert een kost aanrekent om 1 m2 te herschilderen of 2 m2 parketvloer af te schuren en te boenen…  Zelf al eens...

Vetusteit op kuis- of onderhoudskosten: not done…

Vetusteit in rekening brengen bij schadeberekening is niet altijd eenvoudig. Je weet immers vaak niet hoe oud een verflaag is, wanneer de oven al geïnstalleerd werd, enz.  Je maakt dan een inschatting te goeder trouw. Bij een recente analyse van uittredes zagen...

Gebruik de juiste formulering als je niet volledig kan begroten

Je probeert altijd een zo correct en volledig mogelijke schadeberekening te doen, zodat er tot een akkoord kan gekomen worden tussen de partijen. Het gebeurt natuurlijk ook dat je dat voor bepaalde vaststellingen niet kan doen of dat het riskant is. Bijvoorbeeld als...

Actualiseer de ruimte-overzichtsfoto’s bij elke uittrede

Zoals je weet willen we de verhuurder altijd een actueel beeld van zijn pand geven. En dus worden bij de uittrede altijd nieuwe overzichtsfoto’s van elke ruimte genomen. Deze geactualiseerde foto’s kunnen trouwens ook belangrijk zijn ingeval van een...