Select Page

Communicatie met partijen na uittrede

Naar aanleiding van een aantal recente voorvallen willen wij graag jouw aandacht vestigen op de communicatie die jij eventueel zou voeren met partijen of makelaar, voornamelijk na het uitvoeren van een uittrede. Enkele voorbeeld-situaties: De verhuurder is...

Benaming meters wijzigen

De opname van de meterstanden en de daarbij horende overnameformulieren maken een belangrijk deel uit van de plaatsbeschrijving. Besteed daar dus de nodige aandacht aan en let goed op wanneer je een voorgedefinieerde meter wijzigt. De app “leest” namelijk...

Kosten voor reiniging en schilderwerken groeperen

Wanneer je bij de uittrede je globale rondgang maakt doorheen het pand en vaststelt dat er een volledige reiniging zal moeten gebeuren, begroot die kosten dan niet op element-niveau, maar globaal. Noteer dus onder de rubriek “Interieur” de algemene kuiskost....

Kan jij een vierkante meter herschilderen of boenen?

We zien helaas nog steeds – excuseer ons de directheid – ridicule berekeningen van herstelkosten in de uittrede-rapporten.Zo zien we bv. dat de expert een kost aanrekent om 1 m2 te herschilderen of 2 m2 parketvloer af te schuren en te boenen…  Zelf al eens...

Vetusteit op kuis- of onderhoudskosten: not done…

Vetusteit in rekening brengen bij schadeberekening is niet altijd eenvoudig. Je weet immers vaak niet hoe oud een verflaag is, wanneer de oven al geïnstalleerd werd, enz.  Je maakt dan een inschatting te goeder trouw. Bij een recente analyse van uittredes zagen...