CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Meterinfo

We weten dat het zoeken naar de (juiste) meters niet altijd evident is.

Vanaf nu kunnen de klanten jullie daar makkelijker bij helpen. In de bestelflow hebben we een blokje toegevoegd waarin de klant alle nodige info kan meegeven: per type meter kunnen ze het nummer, de EAN-code en/of de locatie ingeven.

CheckNet - meterinfo
CheckNet - meterinfo

Jullie krijgen die informatie te zien in de mail met het voorstel tot aanvaarding en uiteraard ook bij de opdracht in jullie extranet:

In een volgende fase zal deze info ook te zien zijn in de app zelf, maar we hebben daar niet op gewacht om dit alvast live te zetten. 

LET WEL: het is niet omdat de makelaar bv wél info invult op de elektriciteitsmeter maar niet op de gasmeter, dat er daarom geen gasmeter zou zijn. 

CheckNet - plaatsbeschrijvingen

TIP:
Als deze info niet beschikbaar is en/of je twijfelt over een of meerdere meters, probeer dan ter plaatse de makelaar of de verhuurder te bellen. Als dat ook niets oplevert, noteer dan een vaststelling bij de rubriek meters.