CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Meterovername-formulieren

We nemen aan dat dit voor de meesten onder jullie oud nieuws is, maar uit de recente individuele gesprekken is gebleken dat wat extra info terzake welkom is.

Zowel bij intrede als bij uittrede vullen jullie de water- en energie-overnamedocumenten zo volledig mogelijk in en laten die vervolgens ondertekenen.

Enkele aandachtspunten:

Bij intrede: als de verhuurder aangeeft dat hij de meters overgenomen had van de vorige huurder (of de vorige bewoner was), duid hem dan aan als “vertrekkende klant”. Zoniet laat je dat vak gewoon leeg.

De overnemer is uiteraard steeds de nieuwe huurder.

TIP: Mocht je per vergissing een verkeerde partij hebben aangeduid, klik dan op het potloodje en scroll helemaal naar beneden, naar de “verwijder”-knop.

Bij uittrede: de huurder die het pand verlaat is logischerwijze de “vertrekkende klant”. Als het pand niet opnieuw verhuurd is, vraag dan of de verhuurder de meter al dan niet overneemt. Indien niet of indien hij afwezig is, laat je dat vak gewoon leeg.

TIP1: Er is in de uittrede-opdracht nooit een link met de volgende huurder. Je kan die dus ook niet aanduiden als overnemer. Op het overnameformulier van de volgende intrede zal die dan aangeduid worden als overnemer. 

TIP2: veel experten handelen dit in het begin van het plaatsbezoek af. Niet alle partijen blijven immers tot op het einde. Een handtekening op deze formulieren blokkeert de opname niet. Doe dit dus gerust bij aanvang.

TIP 3 : Vraag altijd het toekomstig adres van de huurder op. Selecteer de partij huurder op het startscherm van je opdracht en noteer het daar. Dan staat het meteen ook juist op alle formulieren.