CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Moet je altijd een addendum maken als een partij daar om vraagt?

HOE je een addendum maakt, dat weet je al en kan je indien nodig nalezen in de manual die je op het extranet vindt.
Maar MOET je altijd een addendum maken als een partij daar om vraagt?

We geven je graag wat richtlijnen mee.

1. Een addendum maak je ENKEL op intredes. 

NOOIT op een uittrede. Als je een vraag voor addendum krijgt op een uittrede, contacteer ons dan. Een addendum op een uittrede is juridisch zeer riskant, dus waag je er zelf nooit aan.

2. De termijn

In elk intrederapport staat de clausule dat een partij binnen de 10 dagen na ontvangst van het rapport EN uiterlijk 30 dagen na het plaatsbezoek een verzoek tot aanpassing/aanvulling mag vragen. Die termijn van 30 dagen wordt vermeld omdat we willen vermijden dat wanneer een rapport pakweg drie maanden na de uitvoering pas kan opgeleverd worden (omdat de betaling ervan dan pas is gebeurd) de huurder dan nog eens 10 dagen zou krijgen om een addendum te vragen.

Voor de volledigheid: er staat in de wetgeving niets over zo’n termijn. Wij vermelden die in het rapport en door ondertekening gaan de partijen daar dus mee akkoord.

Een voorbeeld

UitvoeringOpleveringVraag voor aanpassing
01/03  05/0314/03 > ok (1)
21/03 > niet ok (2)
25/0327/03 > ok (1)
03/04 > niet ok (3)

(1): binnen de 10 dagen na ontvangst + binnen de 30 dagen na uitvoering
(2): langer dan 10 dagen na oplevering
(3): weliswaar binnen de 10 dagen na ontvangst, maar niet binnen de 30 dagen na het bezoek

Met deze termijn ga je best wel redelijk en billijk om. Als iemand op dag 14 iets meldt dat steek houdt, kan jij nog altijd overwegen om dat op te nemen.

3. Correctheid van de melding

Je dient zo goed en objectief mogelijk te oordelen of de melding al dan niet correct is. Als een huurder bv meldt dat er een stuk van de deur is en jij ziet op de foto’s die je zelf genomen hebt dat op het moment van de opname alles ok was, dan mag je weigeren om die melding op te nemen. Misschien heeft de huurder die schade per ongeluk aangericht bij het verhuizen en probeert hij daar onder uit te komen…

Laat dan wel weten aan de huurder dat je daarover geen addendum zal maken en staaf met jouw argumenten en foto’s.

4. Gaan de partijen akkoord met het addendum? Weten wij dat?

Wij bezorgen het addendum aan alle partijen. De acceptatie/ondertekening ervan volgen we niet op. Wij weten dus niet of de partijen ermee akkoord gaan, maar je mag aannemen dat als dat NIET zo is, we het wel zullen horen.

Als de verhuurder de toevoeging niet aanvaardt en daar alsnog niet over communiceert naar ons, dan zal dat zeker bij de uittrede boven water komen en is het dus belangrijk om meteen te kunnen zien dat het om een toevoeging gaat en niet iets wat jij zelf genoteerd hebt.

Het is dus zeer belangrijk dat je de aanpassingen op de juiste manier noteert. Als het om een extra vaststelling gaat, formuleer het dan als “opmerking ontvangen van huurder op 01/03/2022: kras op kookplaat”.

5. Twijfel? Overleg met ons

Twijfel je over de termijn, de inhoud, de correctheid, enz van de vraag tot aanpassing, overleg dan eerst even met ons.

CheckNet - plaatsbeschrijvingen

Aandachtspunten

  • In de opleveringsmail sturen we de link mee naar de instructies aan de partijen hoe ze een aanvraag dienen te doen. Als jij zelf gecontacteerd wordt voor een addendum, verwijs daar dan ook naar. Het kan de verwerking ervan enkel maar ten goede komen. www.checknet.be/faq
    Dit document vind je nu ook bij de documenten op je extranet.
  • Als je rechtstreeks van een partij een vraag voor addendum ontvangt, stuur dat dan door naar addenda@checknet.be Zoniet kunnen wij niet opvolgen.