CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Vervolg-intredes

Zoals aangehaald tijdens de vervolgopleidingen is het van groot belang om bij een “vervolg-intrede” de oude foto’s te vervangen door nieuwe.

We bedoelen dus de cyclus intrede > uittredevervolg-intrede.

De app kan je voorstellen om alle oude foto’s te wissen in één handeling, maar sommige experten verkiezen om dat niet te doen, zodat ze bv. nog over de oude foto’s beschikken om zich te oriënteren in het pand. Daar is niets op tegen, op voorwaarde uiteraard dat de foto’s dan gaandeweg gewist en vervangen worden.

Wat stellen we vast:

  • Sommige experten gaan selectief te werk en laten bv de foto’s van schakelaars en stopcontacten of pakweg vloeren, plafonds uit de eerste intrede staan. Maar dat betekent dus dat ze alle andere foto’s stuk voor stuk manueel moeten wissen. Of dat dus enige tijdswinst oplevert, is maar zeer de vraag…
  • In nogal wat vervolgintredes stelden we vast dat quasi alle foto’s uit de eerste intrede waren blijven staan. 
CheckNet - plaatsbeschrijvingen

Dit kan leiden tot absurde rapporten waarbij de verhuurder en/of makelaar in één oogopslag zien dat er iets niet klopt.

Waarom is het actualiseren van de foto’s zo belangrijk?

  • De verhuurder en/of de makelaar kunnen bijzonder misnoegd zijn als ze “een kopie” van de eerste intrede krijgen. Ze gaan er immers van uit dat de actuele toestand van het pand beschreven en in beeld gebracht moet worden. En gelijk hebben ze.
  • De basis wordt gelegd voor een ernstig juridisch probleem in de toekomst. Mocht zich n.a.v. de toekomstige uittrede een rechtzaak voordoen, dan leidt het geen twijfel dat de advocaat van de huurder het hergebruik van oude foto’s zal aangrijpen om de plaatsbeschrijving nietig te laten verklaren. De rechtspositie van de verhuurder wordt dus duchtig ondergraven… 
  • In beide gevallen kan de reputatie van CheckNet ernstig geschaad worden.

Wat zijn de argumenten van de experten die hier niet correct mee omgaan?

  1. “De toestand is hetzelfde als bij de eerste intrede.” Dat kan in theorie kloppen, maar juridisch blijft het probleem exact hetzelfde.
  2. “Ik krijg niet genoeg tijd om alle foto’s opnieuw te nemen”. We hebben een uitgebreide analyse gedaan van de opnametijden van vervolg-intredes én de daaraan voorafgaande uittredes. De resultaten zijn verrassend en we zullen deze uitgebreid bespreken bij de volgende opleidingssessies. Maar redenen om de berekening van de tijden aan te passen zijn er niet…
CheckNet - plaatsbeschrijvingen

Aandachtspunt
We vragen dus met aandrang om alle foto’s opnieuw te nemen. Op ruimte-niveau heb je de optie “Wis alle multimedia”. Zo wis je alle foto’s binnen die ruimte, behalve de foto’s die gelinkt zijn aan vaststellingen. Dit is de snelste manier om tot een correct rapport te komen en werkt ook sneller dan het selectief behouden van een handvol foto’s.