Een kwalitatieve plaatsbeschrijving beschermt jouw belangen

Je hebt jouw droomwoning gevonden, het huurcontract en brandverzekering werd afgesloten en de verhuisfirma staat bij jou al op de stoep om alles in te laden. 

Echter dient er nog één iets te gebeuren voor je je intrek in jouw nieuwe droomwoning kan nemen. De plaatsbeschrijving

Deze wettelijk verplichte plaatsbeschrijving wordt aangevraagd bij CheckNet door jouw vastgoedmakelaar of verhuurder. 

Nu kan je pas echt op  beide oren slapen, want zo ben je zeker dat ook de plaatsbeschrijving op een professionele en onafhankelijke manier wordt opgesteld. Je zal dus niet te maken hebben met een partijdige expert die voortdurend  de kant van de verhuurder kiest. 

CheckNet - plaatsbeschrijvingen
CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Is een plaatsbeschrijving wettelijk verplicht?

Bij intrede is een plaatsbeschrijving altijd verplicht. Bij uittrede is deze verplicht wanneer jij of jouw verhuurder hierom  vraagt. De plaatsbeschrijving dient natuurlijk ook aan een aantal wettelijke voorwaarden te voldoen. Zo moet deze opgesteld zijn in onderling overleg en dienen zowel jij als de verhuurder deze te betalen. Dit alles is er om de objectiviteit van dit document te garanderen. Tot slot dient de plaatsbeschrijving bij intrede ook geregistreerd te worden net zoals het huurcontract. Jouw vastgoedmakelaar kan je daar uiteraard bij helpen. 

Wat is een plaatsbeschrijving ?

Een plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat de toestand van een pand wordt weergegeven op een bepaald moment in de tijd. Dit moment valt meestal samen met de datum van in- of uittrede. 

Tijdens de plaatsbeschrijving worden alle ruimtes en aanwezige elementen gedetailleerd beschreven en in beeld gebracht aan de hand van een woordelijke beschrijving en duidelijke foto’s. Met oog voor detail gaan onze experten minutieus te werk om ook eventuele schade vast te stellen. 
Ook de meterstanden van gas, elektriciteit en water worden opgenomen. 

Dankzij een plaatsbeschrijving zijn alle partijen beschermd en wordt bij de intrede de basis gelegd voor een vergelijking op het einde. Het is niet enkel bij intrede dat er een plaatsbeschrijving dient gemaakt te worden, ook bij uittrede. Bij de uittrede zal de toestand van het pand worden vergeleken met de toestand bij intrede

Mocht er schade worden vastgesteld bij die uittrede, dan zal deze in detail worden beschreven in het rapport en zullen de kosten op een objectieve manier worden berekend door onze experten. Zij worden hierin systematisch door ons begeleid en getraind om zo tot een akkoord te komen tussen jou en de verhuurder. 

Werkwijze

stap 1: de bestelling

Jouw verhuurder of vastgoedmakelaar kan bij ons een plaatsbeschrijving bestellen. 

TIP : Met onze combi-formule kan jouw vastgoedmakelaar tegelijk de intrede én de uittrede bestellen. Zo is alles al geregeld van bij het begin én geniet jij van een voordeeltarief

Stap 2: Inplannen van een afspraak

Onze expert zal contact met je opnemen en in een onderling overleg een datum prikken voor het uitvoeren van de plaatsbeschrijving. 

Kan je moeilijk tijd vrijmaken? 
Dan is een mandaat de oplossing voor jou. Vraag ernaar bij jouw vastgoedmakelaar of onze expert. 

Stap 3: het plaatsbezoek

De grote dag is aangebroken, onze expert komt langs om de plaatsbeschrijving uit te voeren. 

Hij of zij zal aan de hand van onze geavanceerde applicatie de woonst beschrijven en documenteren met de nodige foto’s van elke ruimte, elk element en van alle eventuele schade. Meterstanden van gas, elektriciteit en water worden ook meteen opgenomen. 

Wanneer onze expert klaar is, kan je de plaatsbeschrijving onmiddellijk  digitaal ondertekenen op de tablet. 

Stap 4: het rapport

Zo’n 48 uur nadat onze expert is langs geweest, zal je het rapport in pdf met de volledige toestand van het pand ontvangen, op voorwaarde dat beide partijen betaald hebben.

Elke partij dient het verslag door te nemen. Eventuele opmerkingen kan je binnen een officiële termijn van tien dagen overmaken per e-mail naar addenda@checknet.be.  Vervolgens worden deze opmerkingen opgenomen als bijlage aan het rapport.

RAPPORTEN

Onze experten gaan met oog voor detail aan de slag en maken gebruik van onze eigen gespecialiseerde CheckNet app op de tablet tijdens het plaatsbezoek. 
Het resultaat zijn rapporten die uiteraard aan alle wettelijke normen voldoen, maar bovendien duidelijk en overzichtelijk zijn. Hieronder kan je een aantal voorbeelden bekijken. 

Meters en sleutels

De meterstanden worden opgenomen in het rapport en er wordt een duidelijke foto per meter voorzien.

De overnameformulieren voor elektriciteit, gas en water worden ingevuld en mee bezorgd met het rapport.

Ook het aantal sleutels wordt genoteerd.

Ruimte

Van elke ruimte in het pand nemen we een aantal overzichtsfoto’s. Zo documenteren we de algemene staat van het pand. Alle elementen worden vervolgens in detail beschreven.

Element

Alle elementen (bv deuren, ramen, toestellen, …) die zich in een ruimte bevinden worden in detail beschreven. Hetzelfde geldt voor de onderdelen (bv deurklinken, leggers in de koelkast, …).

Alle elementen en bevindingen worden opgenomen en voorzien van beeldmateriaal.

Vaststelling

Is er schade, dan wordt die uitgebreid gedocumenteerd en van foto’s voorzien.

Bij de uittrede wordt ook een begroting gemaakt van de kosten. Hiervoor gebruiken we tarieftabellen met steeds de meest courante marktprijzen.

Handtekeningen

Het rapport kan ter plaatse ondertekend worden door de aanwezige partijen. Kan de huurder of verhuurder niet aanwezig zijn, dan kan bij de intrede ook een mandaat worden geven aan de expert.

Bij de uittrede daarentegen vragen we dat iedereen aanwezig is, zodat er tot een akkoord gekomen kan worden.

Immo Bolle

Wij doen al jaren een beroep op CheckNet en zijn nog steeds zeer tevreden: gemakkelijk online afspraken maken, flexibiliteit en beschikbaarheid van de experts (soms ook op zon- en feestdagen, met als extra mogelijkheid het ophalen en terugbrengen van de sleutels bij ons op kantoor).

De combi-formule is ook financieel een zeer interessante keuze (intrede + uittrede).

De rapporten zijn duidelijk en volledig, de foto's van zeer goede kwaliteit, de oplevering van de rapporten is zeer snel en wij als vastgoedmakelaar staan steeds in kopie (wat toch wel belangrijk is om even te benadrukken).

En ten slotte, ondanks de omvang van hun structuur en het grote aantal experts, hebben wij vaak dezelfde expert, wat de samenwerking erg vergemakkelijkt.

Wij zijn echt tevreden over deze samenwerking en bevelen ze zeer regelmatig aan bij mijn collega-makelaars alsook bij onze klanten. 

Immo Bolle - CheckNet testimonial 

Nadia Hartkamp | Immo Bolle

Verrassend Vastgoed

Sinds enkele jaren doen wij als kantoor beroep op CheckNet voor de opmaak van onze plaatsbeschrijvingen. De integratie van CheckNet binnen het Korfine-platform zorgt ervoor dat alle gegevens automatisch worden overgenomen waardoor een plaatsbeschrijving in enkele muisklikken kan besteld en opgevolgd worden.

De aangestelde expert contacteert beide partijen om de plaatsbeschrijving uit te voeren of om de afspraak vast te leggen en levert vervolgens een nauwkeurig en gedetailleerd verslag op.

CheckNet verzorgt eveneens de plaatsbeschrijving bij uittrede. Daar waar wij als makelaar vaak als het verlengstuk van de verhuurder worden aanzien, profileert de expert zich als objectieve partij bij de afhandeling van het verhuurdossier en eventuele huurschade. De gedetailleerde plaatsbeschrijving in combinatie met een getaxeerde afrekeningsstaat zorgen ervoor dat het opvragen van diverse offertes overbodig is en dat het verhuurdossier meteen kan worden afgesloten.

Verrassend Vastgoed - CheckNet testimonial

Shauni Van Cannegem | Verrassend vastgoed

Dermul

CheckNet biedt een optimale service met duidelijke communicatie die onze tientallen verhuringen per maand veel makkelijker maakt.

Dermul - CheckNet testimonial

Chiara Claeys | Dermul

Immo Lissens

“De CheckNet-expert is een eerlijke en ervaren scheidsrechter in de objectieve bepaling van de huurstaat.”

“Sinds enkele jaren ontzorgt CheckNet ons in één van de meest cruciale aspecten van een succesvol verhuurdossier. De onafhankelijke deskundigheid en begeleiding die de CheckNet-expert ons bij in- en uittrede biedt, zorgt ervoor dat wij als makelaar efficiënt kunnen werken en ons kunnen focussen op onze corebusiness.

Via een gebruiksvriendelijk platform kan een plaatsbeschrijving op eender welk moment van de dag eenvoudig worden aangevraagd en opgevolgd. De expert contacteert zelf de partijen voor een afspraak en stelt zich flexibel op naar de beschikbaarheid van iedere partij en de complexiteit van het dossier. Achteraf wordt er een professioneel en allesomvattend rapport opgemaakt, waar nog weinig ruimte is voor discussie en dat klaar is om te worden geregistreerd.

Als mooie bonus worden ook de overnamedocumenten voor water, gas en elektriciteit bezorgd. Vastgoedmakelaars die zelf hun plaatsbeschrijvingen uitvoeren worden vaak aanzien als partijdig naar de verhuurder. De CheckNet-expert profileert zich daarentegen als een eerlijke en ervaren scheidsrechter in de objectieve bepaling van de huurstaat en bemiddeling in de huurschade. Zo hebben wij ook het aantal huurdiscussies drastisch kunnen terugdringen.”

Immo Lissens - CheckNet testimonial

Willem Degol | Immo Lissens

IFB

Meer dan 5 jaar geleden schakelden wij integraal over op het CheckNet platform voor onze plaatsbeschrijvingen.
Dit in onze zoektocht naar een onpartijdige, professionele partij die voor alle panden een uniform rapport kon opleveren.

Doorheen de jaren hebben we echter veel meer gekregen dan alleen maar dat.
De efficiëntie en tijdswinst starten reeds van meet af aan doordat elke aanvraag volledig digitaal verloopt via het geïntegreerd platform.
Van daaruit vertrekt een heldere en transparante communicatie richting alle betrokken partijen waarna de afspraak in onderling overleg wordt ingepland.
Het rapport wordt 100% digitaal opgeleverd hetgeen helemaal strookt met onze visie inzake duurzaamheid & ease of use.

Tot slot hebben we een pak minder discussies op het einde van de huurovereenkomst en hebben we steevast het gevoel dat de afrekeningsstaten op een correcte, objectieve en eerlijke manier werden becijferd.

Immobiliën Francis Bostoen- CheckNet testimonial

Jeroen Waem | IFB

wat is checknet?

CheckNet is een nationaal netwerk van geschoolde onafhankelijke experten, gespecialiseerd in plaatsbeschrijvingen bij verhuur. We voeren deze uit in opdracht van vastgoedmakelaars en -beheerders.
Onze experten worden door CheckNet opgeleid en maken gebruik van de nieuwste technologieën die garant staan voor een gedetailleerde opname en een snelle oplevering van duidelijke rapporten.

Onze rapporten beantwoorden uiteraard aan de wettelijke normen en zijn bovendien uitgebreid gestoffeerd met foto’s en schetsen. Ze hebben een duidelijke en overzichtelijke structuur. Onze technologie laat daarnaast ook een duidelijke vergelijking tussen verschillende opnames toe. Eventuele (huur)schade kan op die manier objectief geconstateerd en bepaald worden.

Er werden inmiddels al meer dan 50.000 plaatsbeschrijvingen uitgevoerd door de experten van CheckNet. Deze ervaring is jouw beste garantie op een correcte plaatsbeschrijving, bij in- en uittrede.

CheckNet - plaatsbeschrijvingen
CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Bedrijvencentrum De Kien
Nijverheidskaai 3/0021 | B-8500 Kortrijk
+32 (0)2 219 07 70 | info@checknet.be


RPR Gent, afdeling Kortrijk | KBO 0627.908.813

© 2024 | CheckNet