Een kwalitatieve plaatsbeschrijving beschermt de belangen van verhuurder én huurder.

Je hebt jouw droomwoning gevonden, het huurcontract en brandverzekering werd afgesloten en de verhuisfirma staat bij jou al op de stoep om alles in te laden.

Echter dient er nog één iets te gebeuren voor je je intrek in jouw nieuwe droomwoning kan nemen.De plaatsbeschrijving.

Deze wettelijk verplichte plaatsbeschrijving wordt aangevraagd bij CheckNet door jouw vastgoedmakelaar of verhuurder.

Wel, nu kan je pas echt op de beide oren slapen, want zo ben je zeker dat ook de plaatsbeschrijving op een professionele en onafhankelijke manier wordt opgesteld. En dat je dus niet te maken zal hebben met een partijdige expert die steeds de kant van de verhuurder kiest.

CheckNet - plaatsbeschrijvingen
CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Is een plaatsbeschrijving wettelijk verplicht?

Bij intrede is een plaatsbeschrijving altijd verplicht. Bij uittrede is deze verplicht wanneer huurder of verhuurder hier om vraagt. De plaatsbeschrijving dient natuurlijk ook aan een aantal wettelijke voorwaarden te voldoen. Zo moet deze opgesteld zijn in onderling overleg en dient ze betaald te worden door zowel huurder als verhuurder. Dit alles is er om de objectiviteit van dit document te garanderen. Tot slot dient de plaatsbeschrijving bij intrede ook geregistreerd te worden net zoals het huurcontract. Jouw vastgoedmakelaar kan je daar uiteraard bij helpen.

Wat is een plaatsbeschrijving ?

Een plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat de toestand van een pand wordt weergegeven op een bepaald moment in de tijd. Dit moment valt meestal samen met de datum van in- of uittrede.

Tijdens de plaatsbeschrijving worden alle ruimtes en aanwezige elementen gedetailleerd beschreven en in beeld gebracht aan de hand van een woordelijke beschrijving en duidelijke foto’s. Met oog voor detail gaan onze experten minutieus te werk om ook eventuele schade vast te stellen.
Ook de meterstanden van gas, elektriciteit en water worden opgenomen.

Dankzij een plaatsbeschrijving zijn alle partijen beschermd en wordt bij de intrede de basis gelegd voor een vergelijking op het einde. Want het is niet enkel bij intrede dat er een plaatsbeschrijving dient gemaakt te worden, ook bij uittrede. Dan zal de toestand van het pand worden vergeleken met de toestand bij intrede.

Mocht er schade worden vastgesteld bij die uittrede, dan zal deze in detail worden beschreven in het rapport en zullen de kosten op een objectieve manier worden berekend door onze experten. Zij worden hierin systematisch door ons begeleid en getraind om zo tot een akkoord te komen tussen huurder en verhuurder.

Werkwijze

stap 1: de bestelling

Je verhuurder kan bij ons een plaatsbeschrijving bestellen, of dat gebeurt door de vastgoedmakelaar.

TIP : Met onze combi-formule kan je vastgoedmakelaar tegelijk de intrede én de uittrede bestellen. Zo is alles al geregeld van bij het begin én geniet jij van een voordeeltarief.

Stap 2: Inplannen van een afspraak

Onze expert zal contact met je opnemen en in onderling overleg een datum prikken voor het uitvoeren van de plaatsbeschrijving.

Kan je moeilijk tijd vrijmaken?
Dan is een mandaat de oplossing voor jou. Vraag ernaar bij jouw vastgoedmakelaar of onze expert.

Stap 3: het plaatsbezoek

De grote dag is aangebroken, onze expert komt langs om de plaatsbeschrijving uit te voeren.
Hij of zij zal aan de hand van onze geavanceerde applicatie de woonst beschrijven en documenteren met de nodige foto’s van elke ruimte, elk element en van alle eventuele schade. Meterstanden van gas, elektriciteit en water worden dan ook meteen opgenomen.

Wanneer onze expert klaar is, kan je de plaatsbeschrijving direct digitaal ondertekenen op de tablet.

Stap 4: het rapport

Zo’n 48 uur nadat onze expert is langs geweest, zal je het rapport in PDF met de volledige toestand van het pand ontvangen, op voorwaarde dat beide partijen betaald hebben.
Elke partij dient het verslag door te nemen. Eventuele opmerkingen kan je altijd overmaken per e-mail naar addenda@checknet.be. Deze worden dan opgenomen als bijlage aan het rapport.

RAPPORTEN

Onze experten gaan heel grondig te werk en gebruiken onze eigen gespecialiseerde CheckNet app op de tablet bij het plaatsbezoek.
Het resultaat zijn rapporten die uiteraard aan alle wettelijke normen voldoen, maar bovendien duidelijk en overzichtelijk zijn. Hieronder kan je een aantal voorbeelden bekijken.

Meters en sleutels

We nemen de meterstanden op en voorzien een duidelijke foto per meter.
De overnameformulieren voor elektriciteit, gas en water worden ingevuld en mee bezorgd met het rapport. Je dient zelf wel contact op te nemen met de leveranciers om je contract aan te gaan of af te sluiten.
Ook de sleutels worden genoteerd.

Ruimte

Van elke ruimte in het pand nemen we een aantal overzichtsfoto’s. Zo documenteren we de algemene staat van het pand. Daarna gaan we in detail alle elementen beschrijven.

Element

Alle elementen (bv deuren, ramen, toestellen,…) die zich in een ruimte bevinden worden in detail beschreven. Hetzelfde geldt voor de onderdelen (bv deurklinken, leggers in de koelkast,…) We nemen ook overal foto’s van en die worden in het rapport bij het betreffende element getoond.

Vaststelling

Is er schade, dan wordt die uitgebreid gedocumenteerd en van foto’s voorzien. Bij de uittrede wordt ook een begroting gemaakt van de kosten. Hiervoor gebruiken we tarieftabellen met courante marktprijzen.

Handtekeningen

Het rapport kan ter plaatse ondertekend worden door de aanwezige partijen. Kan je niet aanwezig zijn, dan kan je voor de intrede ook een mandaat geven aan de expert. Bij de uittrede vragen we dat iedereen aanwezig is, zodat er tot een akkoord kan worden gekomen.

wat is checknet?

CheckNet is een nationaal netwerk van geschoolde onafhankelijke experten, gespecialiseerd in plaatsbeschrijvingen bij verhuur. We voeren deze uit in opdracht van vastgoedmakelaars, -beheerders en overheidsinstellingen.

Onze experten worden door ons opgeleid en ze gebruiken de nieuwste technologieën op tablet, die garant staan voor een gedetailleerde opname en een snelle oplevering van duidelijke rapporten.

Onze rapporten beantwoorden uiteraard aan de wettelijke normen en zijn bovendien uitgebreid gestoffeerd met foto’s en schetsen. Ze hebben een duidelijke en overzichtelijke structuur. Onze technologie laat daarnaast ook een duidelijke vergelijking tussen verschillende opnames toe. Zo kan eventuele (huur)schade objectief geconstateerd en bepaald worden.

Intussen hebben we zo meer dan 30.000 plaatsbeschrijvingen uitgevoerd. Deze ervaring is jouw beste garantie op een correcte plaatsbeschrijving, bij in- en uittrede.

CheckNet - plaatsbeschrijvingen
CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Bedrijvencentrum De Kien
Nijverheidskaai 3/0021 | B-8500 Kortrijk
+32 (0) 22 190 770 | info@checknet.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | KBO 0627.908.813

© 2022 | CheckNet